Adatkezelési tájékoztató

 

A www.akciosfonal.hu webáruházat üzemeltető Corvus Kft. az alábbiakban nyújt tájékoztatást a honlap látogatója (az Adatkezelési tájékoztató tekintetében a továbbiakban együtt: érintett vagy látogató) részére az adatkezelési gyakorlatáról, a személyes adatokra vonatkozó szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.

 

1.) A személyes adatok kezelője

A személyes adatok kezelője a Corvus Kft., melynek levelezési címe: 2100 Gödöllő, Szilhát u. 41., e-mail címe: [email protected], telefonszáma: +36/30/725-1550.

 

2.) Az adatkezelés elvei

A www.akciosfonal.hu oldalon végzett tevékenység során, így annak meglátogatásával, regisztráláskor, termékek rendelésekor, hírlevelünkre való feliratkozáskor személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerül sor. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végzünk. Az oldal böngészéséhez nincs szükség személyes adat megadására.

A személyes adatok kezelését minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, melyek közül a legfontosabbak a következők: az Infotv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-kertv.), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).

 

3.) Adatkezelések

3.1.Cookiek alkalmazása

Amennyiben az érintett felkeresi a www.akciosfonal.hu oldalt, honlapunk cookie-kat („sütik"), azaz rövid adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén.

Az ideiglenes cookie-kat a látogató eszközén honlapunk csak egy adott munkamenet során helyezi el és az a munkamenet befejezésével törlődnek.

Honlapunkon alkalmazunk állandó cookie-kat is, amelyek addig a számítógépen maradnak, amíg a látogató le nem törli azt.

Holnapunk alkalmaz olyan cookiet, mely az érintett internetezési szokásairól gyűjt adatokat. Ennek célja, hogy az érintett részére személyre szabott reklámokat jeleníthessünk meg a számítógépén.

Az érintett látogatásakor honlapunk az alábbi szöveggel figyelmezteti a látogatót a cookiek alkalmazására: „Webáruháunk cookie-kat (sütiket) használ. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi elveinket.”

Ön az „ELFOGADOM” gombra kattintva járulhat hozzá a cookiek alkalmazásához. A cookiek alkalmazását letilthatja böngészőjének beállításai között.

A honlapunkon alkalmazott sütik a következők:

 

1. A cookie neve: Google Analytics

- A cookie célja: Összetett statisztikai célú adatok gyűjtése

- A cookie jellege: viselkedésfigyelő

- A cookie élettartama: 1 év

- Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.

 

2. A cookie neve: Facebook

- A cookie célja: Facebook tagjait (és akik nem tagok) követi piackutatási elemzés és termékfejlesztés céljával

- A cookie jellege: viselkedésfigyelő

- A cookie élettartama: 1 év

- Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése

 

3. A cookie neve: Facebook Pixel

- A cookie célja: Konverzió mérés

- A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő

- A cookie élettartama: 1 év

- Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése

 

4. A cookie neve: Google Adwords

- A cookie célja: Konverzió mérés

- A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő

- A cookie élettartama: 2 év

- Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése

 

5. A cookie neve: Google Tag Manager

- A cookie célja: Analytica és reklámtevékenység ellenőrzése

- A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő

- A cookie élettartama: 1 év

- Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése

 

3.2. Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés:

A kezelt adatok köre: a hírlevélre feliratkozott érintett e-mail címét, nevét tartjuk nyilván.

Az adatkezelés célja: direkt marketing adatbázis építése, a hírlevélre feliratkozott érdeklődők értesítése új ajánlatainkról, akcióinkról, nyereményjátékokról.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezeléssel érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig. A hírlevelek tartalmaznak egy leiratkozó linket arra az esetre, ha az érintett később mégsem szeretne hírlevelet kapni, erre kattintva azonnal leiratkozhat.

 

3.3. Regisztráció és megrendelés leadása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, irányítószám, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, fizetési mód.

Az adatkezelés célja: a szerződés létrehozása és teljesítése, számlázás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint az E-kertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdése rendelkezik. A számlázással kapcsolatos adatkezelések körében a Számvtv. 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, de amennyiben a szerződés létrejött, a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

 

3.4. Panaszkezelés

A Corvus Kft. – az Fgytv 17/A. § (2) bekezdése szerinti szóbeli panasz esetén – az ügyfélszolgálatára telefonáló fogyasztó személyes adatait külön panaszjegyzőkönyvben rögzíti, ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges.

A kezelt adatok köre: a fogyasztó neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; a panasz egyedi azonosítószáma; továbbá minden olyan adat, melyet a fogyasztó a panaszában önkéntesen ad meg.

Az adatkezelés célja: a panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: a Vásárló önkéntes hozzájárulása, mely az Infotv. 5. § (1) bekezdése a) pontján alapul, továbbá az Fgytv 17/A. § (3)-(7) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az Fgytv 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.

 

3.5. Adattovábbítás

A vásárlók személyes adatai az alábbi esetekben kerülnek továbbításra külső harmadik személy felé:

 

Házhozszállítás

Átadott adatok: szállítási név, szállítási cím, email cím, telefonszám, fizetendő összeg

Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi vásárló.

Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

Lehetséges adatkezelő:

Név: Magyar Posta Zrt.

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Név: SAD Logisztikai és Online Média Kft

Cím: 2030, Érd, Diósdi út 35.

Név: FoxPost Zrt

Cím: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

 

Bankkártyás fizetés

Átadott adatok: számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg

Az érintettek köre: A bankkártyás fizetést kérő valamennyi vásárló.

Az adatkezelés célja: A bankkártyás fizetés lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A bankkártyás fizetés lebonyolításáig tart.

Lehetséges adatkezelő:

Név: Barion Payment Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet

 

Könyvelés

Átadott adatok: számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg, fizetési mód, vásárolt áruk köre

Az érintettek köre: Valamennyi vásárló

Az adatkezelés célja: Könyvvezetési kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Számviteli törvény előírásainak megfelelően 8 év.

Lehetséges adatkezelő:

Név: AMD-K Kft.

Cím: 2100 Gödöllő, Besnyő u. 2.

 

3.6. Egyéb adatkezelések

A jelen tájékoztatóban nem szereplő adatkezelések tekintetében közvetlenül az adatok felvételét megelőzően adunk tájékoztatást.

 

4.) Adatbiztonság

A személyes adatok védelmét a Corvus Kft. az alábbi szervezeti és technikai intézkedésekkel biztosítja:

  • belső szabályzatai alapján a személyes adatokhoz csak azon munkatársai férhetnek hozzá, melyek munkavégzéséhez a személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges,

  • a személyes adatok esetleges papír alapú kezelésére vonatkozó, biztonságot garantáló belső szabályzattal rendelkezik,

  • az elektronikusan tárolt személyes adatok védettségét folyamatos vírusvédelemmel, tűzfal és naplózási tevékenység alkalmazásával biztosítja, melyekkel az is ellenőrizhető, hogy a személyes adatokhoz ki és mikor fért hozzá. E megoldások biztosítják az informatikai rendszer számítógépes csalás és betörés elleni védelmét.

  • a személyes adatokat belső informatikai rendszerében tárolja székhelyén.

  • a személyes adatokat tároló szerverek fizikai védelmét biztonságtechnikai-szervezési megoldásokkal biztosítja.

 

5.) Az érintettek jogai és érvényesítésük

Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában, kérelemre írásban adunk ingyenes tájékoztatást.

Ön kérheti személyes adata helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

1. ha a személyes adatok kezelését vagy továbbítását kizárólag a társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy társaságunk, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén);

2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, a döntésről írásban tájékoztatjuk. Ha a tiltakozás megalapozottsága megállapítható, az adatkezelést megszüntetjük, az adatokat zároljuk, valamint erről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön társaságunk döntésével nem ért egyet, illetve ha társaságunk a fenti határidőt elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

Ön kérheti személyes adatai törlését vagy zárolását. Személyes adatot törölni kell, ha

- kezelése jogellenes;

- Ön kéri;

- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt,

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha ezt Ön kéri, vagy feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Megjelöljük a személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 0613911400, fax: 0613911410, e-mail: [email protected], web: www.naih.hu)

Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.

 

Gödöllő, 2018. május 23.

Fel